HOANGLEE là ai?


HOANGLEE cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu từ tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu. Cho đến nay, HOANGLEE đã trở thành một thương hiệu uy tín với hơn 500+ khách hàng tin tưởng hợp tác và 600+ dự án được triển khai trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh.

Vì sự phát triển của thương hiệu Việt.

HOANGLEE ra đời để giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh bằng việc xây dựng thương hiệu mạnh. Trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững tại thị trường Đà Lạt

Chúng ta luôn nỗ lực không ngừng để giúp thương hiệu Việt nâng cao vị thế cạnh tranh. Đó là sứ mệnh đầy tự hào của mỗi người HOANGLEE.
Trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, có môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn. Dẫn đầu trong các lĩnh vực tham gia hoạt động hiệu quả.

Dịch vụ HOANGLEE cung cấp

  • Tư vấn thiết kế thương hiệu.
  • Xây dựng lộ trình lâu dài.
  • Setup quản lý village, homestay và khách sạn.
  • Xây dựng chiến lược marketing online.
  • Thiết kế website.
  • Xây dựng video, hình ảnh.

Truyền thông


“Chúng ta luôn nỗ lực không ngừng để giúp thương hiệu Việt nâng cao vị thế cạnh tranh.”

Lê Hoàng Em - CEO

Lịch sử hình thành


  • 2024 – Đẩy mạnh về truyền thông và phát triển kênh TMDT
  • 2019 – Pháp triển doanh nghiệp đướng top tại Đà Lạt
  • 2018 – Đăng ký giấy phép kinh doanh
  • 2017 – Quyết định xây dựng HoangLee